Periodeafgifter

Leasing af biler - Periodeafgifter og takster

Leasing af biler – Periodeafgifter og takster

Takster i forhold til køretøjets første registreringsdato – Leasing af biler – Periodeafgifter og takster:

  • Ved indregistrering, betales der 2 % af den totalt beregnede registreringsafgift, pr. måned, i forhold til dansk periodeafgift. Såfremt køretøjets alder er mindre end 3 måneder, fra første registreringsdato.
  • Ved indregistrering betales der 1 % af den totalt beregnede registreringsafgift, pr. måned, i forhold til dansk periodeafgift. Såfremt køretøjets alder er mere end 3 måneder, men mindre end 36 måneder fra første registreringsdato,
  • Der betales ½ % af den totalt beregnede registreringsafgift, pr. måned, i forhold til dansk periodeafgift. Såfremt køretøjets alder er mere end 36 måneder, fra første registreringsdato.
  • Der betales 25 % moms på total beløbet i forhold til dansk periodeafgift.
Vedr. salg til interesseforbundne parter

28. februar 2012
Kære Alle,

Den centrale ændring er (som ventet), at køretøjer ved salg til leasingselskaber eller ved udtagning til eget brug, indregistreres på grundlag af den almindelige salgspris. Hvis der sker salg til interesseforbundne parter, skal der kunne godtgøres, at der er foretaget afgiftsberigtigelse på et tilsvarende grundlag til andre. Afgiftgrundlaget offentliggøres for hver enkel bil på internettet.

Lovforslaget finder anvendelse for biler, der afgiftsberigtiges fra i dag. Dog gælder, at hvis aftalen er indgået senest i går, anvendes de gamle regler anvendelse for biler, der indregistreres senest 31. juli 2012.

Der kan være omgåelsesmuligheder og vinderne af lovforslaget er helt klart importørerne af brugte køretøjer. Importørerne får et redskab til at sammenligne den afgiftspligtige værdi for nye køretøjer, med den afgiftpligtige værdi for brugte køretøjer. Det bemærkes i den henseende at EU-domstolen, i flere sager, har fastslået at afgiftbelastningen for importerede brugte biler end ikke i enkelte tilfælde, må overstige residualværdien af den afgift, der er i nye biler, der er indregistreret i Danmark. Med andre ord bliver det laveste afgiftspligtige værdi, der – åbent – kommer til at gælde ved import af brugte biler.

Du kan altid læse mere om Leasing af biler – Periodeafgifter og takster på Skat´s hjemmeside eller kontakt os gerne direkte.